Hidro-Termo centar d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate - Alweiler Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 31.5.2011. 36.729,84 Službeni glasnik BiH 49/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Poliesterske slivničke kace Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 6.6.2011. 21.353,60 Službeni glasnik BiH 51/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 5: Kanalizacioni materijal: šahtni poklopci i kišne rešetke Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 9.5.2011. 4.028,54 Službeni glasnik BiH 55/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 6: Kanalizacioni materijal: PVC kanalizacione cijevi i fitinzi Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 9.5.2011. 639,30 Službeni glasnik BiH 55/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom i zaptivnim materijalom Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 6.7.2011. 364.976,36 Službeni glasnik BiH 61/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 294.549,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 29.279,30 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za vakumske hlor aparate - proizvođač Jasco Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 11.11.2011. 307.625,95 Službeni glasnik BiH 92/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za vakumske hlor aparate - proizvođač Wallace & Tiernan Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 11.11.2011. 407.965,45 Službeni glasnik BiH 92/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate - proizvođač Pleuger Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 21.11.2011. 639.099,08 Službeni glasnik BiH 96/11
Fond za zaštitu okoliša FBiH Predmet ugovora je isporuka cijevnog materijala i revizonih okna sa poklopcima za izgradnju odvodnog kolektora od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Odžaku do ispusta u rijeku Bosnu Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 397.139,22 Službeni glasnik BiH 29/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 6: Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom-daktilni liv Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 20.520,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 13: Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i armirano poliesterskih revizionih okna Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 23.119,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 3: Vodovodni materijal Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 37.378,33 Službeni glasnik BiH 47/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 275.473,88 Službeni glasnik BiH 54/12
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo Lot 1: Nabavka vodovodnih i kanalizacionih cijevi (PE, PP,PVC) Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 61.871,75 Službeni glasnik BiH 56/12
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo Lot 3: Nabavka reparaturnih spojnica, armatura, kućnih priključaka, ugradbenih garnizura i uličnih kapa Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 96.409,70 Službeni glasnik BiH 56/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Vodovodne dactilne cijevi Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 30.10.2012. 546.431,96 Službeni glasnik BiH 90/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača IKOM Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 75.963,45 Službeni glasnik BiH 105/12
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 1: Vodovodni materijal III Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 46.456,50 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 37.957,09 Službeni glasnik BiH 8/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 172.664,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 4: Nabavka fazonskih komada Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 11.566,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 6: Nabavka ogrlica za kućne priključke Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 12.360,00 Službeni glasnik BiH 24/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate Pleuger Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 13.5.2013. 642.996,51 Službeni glasnik BiH 42/13