Mojić d.o.o. Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 7.6.2011. 41.751,10 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Bijeljina Nabavka reklamnog materijala tokom 2012. godine Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 9.11.2011. 51.037,69 Službeni glasnik BiH 94/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 24.3.2012. 213.675,21 Službeni glasnik BiH 25/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za PIO RS Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 29.5.2012. 128.202,35 Službeni glasnik BiH 45/12
Grad Bijeljina Lot 1: Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Administrativne službe grada Bijeljina tokom 2013. i 2014.godine Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 27.3.2013. 31.315,85 Službeni glasnik BiH 28/13
Grad Bijeljina Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne službe grada Bijeljina tokom 2013. i 2014. godine Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 27.3.2013. 95.295,45 Službeni glasnik BiH 28/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala i sitnog inventara Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 24.6.2013. 62.982,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka roba-kancelarijskog i potrošnog materijala i sitnog inventara Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 23.7.2014. 97.231,80 Službeni glasnik BiH 60/14