S Consalting d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Usluga održavanja EMC storage Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 1.12.2010. 12.473,29 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 6: Usluga audit sistema i kontrola diskovnog prostora Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 1.12.2010. 14.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Hardverska nadogradnja za servere Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 6.9.2011. 71.121,18 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka softverskih licenci za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo-ponovljeni postupak Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 20.2.2012. 64.522,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Centralna banka BiH Lot 2: Storage Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 28.12.2011. 24.004,96 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Održavanje BRIS aplikacije: modul inostrani platni promet, unutrašnji platni promet i elektronsko bankarstvo Pregovarački S Consalting d.o.o. Mostar 20.4.2012. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Tehnička podrška proizvođača i pretplata za VMware proizvode za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 16.7.2012. 63.471, 09 Službeni glasnik BiH 66/12
Centralna banka BiH Police sa diskovima za storage uređaj Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 3.7.2012. 20.529,66 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija aplikacije evidencija ugovora kao dio DMS (Document Management System) projekta uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 4.1.2013. 78.670,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Centralna banka BiH Lot 2: Održavanje BRIS aplikacije, modul: unutrašnji platni promet,inostrani platni promet, elektronsko bankarstvo Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 3.7.2012. 14.650,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Centralna banka BiH Lot 3: Održavanje BRIS aplikacije, modul: DF izvještavanje Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 3.7.2012. 19.200,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Centralna banka BiH Diskovi za proširenje EMC storagea Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 20.6.2013. 19.381,66 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka laserskih printera i multifunkcionalnih uređaja Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 6.9.2013. 175.336,36 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje DMS KUF aplikacije Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 11.10.2013. 53.001,60 Službeni glasnik BiH 83/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Hardver za elektronsku i fizičku zaštitu sistema Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 9.10.2013. 115.224,91 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka softverskih licenci i usluga nadogradnje aplikacije DMS-KUF Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 16.1.2014. 218.333,30 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge proširenja Digitalne arhive u JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 21.1.2014. 178.900,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za statistiku BiH Nabavka sistema za centralnu kontrolu privilegovanih korisnika i sistema za upravljanjesistemskim zapisima Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 14.4.2014. 95.890,39 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje DMS sistema Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 13. 11. 2014. 63.750,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka softverskih licenci (EMC Documentum i EMC Captiva) Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 17.3.2015. 89.930,11 SG 26/15