Elmont d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bijeljina Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području seoskih mjesnih zajednica opštine Bijeljina Ograničeni Elmont d.o.o. Bijeljina 26.5.2011. 797.303,20 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Bijeljina Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području gradskih mjesnih zajednica opštine Bijeljina Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 14.6.2011. 289.474,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izgradnja javne rasvjete zaseok Miškovići, MZ Vitanovići Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 13.6.2012. 7.894,50 Službeni glasnik BiH 77/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Izgradnja javne rasvjete u MZ Sandići Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 13.9.2012. 13.223,47 Službeni glasnik BiH 77/12
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Rekonstrukcija NN mreže i završetak ulične rasvjete u MZ Krbeti Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 13.9.2012. 13.017,60 Službeni glasnik BiH 77/12
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Izgradnja i rekonstrukcija ulične rasvjete u gradskim MZ i pojedinačnim ulicama: Ul. C. Zuzorić 7, MZ Centar, Uzunovića 23 do 27, Ul. Ismeta Mujezinovića, MZ Klanac, MZ Bijeljinska cesta, MZ Grčica Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 13.9.2012. 6.217,95 Službeni glasnik BiH 77/12
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Izgradnja i rekonstrukcija ulične rasvjete u prigradskim MZ: MZ B. Polje-selo, MZ Grbavica,MZ Potočari Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 13.9.2012. 10.120,80 Službeni glasnik BiH 77/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1:5: Rekonstrukcija NN mreže u MZ Bukvik Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 13.9.2012. 17.674,02 Službeni glasnik BiH 77/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Rekonstrukcija niskonaponske mreže u MZ Ivici Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 1.10.2012. 4.446,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Rekonstrukcija niskonaponske el. mreže u MZ Grbavica Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 1.10.2012. 22.982,95 Službeni glasnik BiH 87/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Postavljanje javne rasvjete u Ul. Alekse Šantića Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 1.10.2012. 17.277,40 Službeni glasnik BiH 87/12
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Izgradnja javne rasvjete u ulici Klosterska Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 28.12.2012. 25.060,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rasvjeta i rasvjetni materijal Pregovarački Elmont d.o.o. Bijeljina 29.5.2013. 31.211,80 Službeni glasnik BiH 49/13
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Izgradnja javne rasvjete uMZ Gredice I, Pirometal Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 25.6.2013. 11.552,70 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Potrošni materijal i sitan inventar Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 17.3.2014. 39.620,16 Službeni glasnik BiH 26/14
Grad Bijeljina Lot 3: Izgradnja elektroenergetskih objekata na novom gradskom groblju-trafo stanice Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 1.4.2014. 47.058,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Grad Bijeljina Rekonstrukcija i adaptacija bivše galerijeu zgradi Gradske uprave Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 20.5.2015. 132.594,09 SG 45/15
Grad Bijeljina Izgradnja javne rasvjete na području seoskih mjesnih zajednica Grada Bijeljina Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 27.7.2015. 31.974,48 SG 64/15
Grad Bijeljina Utvrđivanje viška, manjka i ugovaranje nepredviđenih radova na rekonstrukciji i adaptaciji bivše galerije u zgradi gradske uprave Grada Bijeljina Dodatni ugovor uz osnovni ugovor broj:02-404-48/15 od 20.05.2015.godine Pregovarački Elmont d.o.o. Bijeljina 1.8.2015. 6.772,42 SG 70/15
Grad Bijeljina Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i adaptaciji bivše galerije u zgradi gradske uprave Grada Bijeljina Pregovarački Elmont d.o.o. Bijeljina 2.9.2015. 2.122,90 SG 76/15