Grafotex d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka pečata za manipulativne isprave i retur pečata Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 16.5.2011. 6.474,36 Službeni glasnik BiH 46/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka samouništavajućih naljepnica Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 37.606,83 Službeni glasnik BiH 1/13
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Lot 2- Žigovi za verifikaciju u obliku naljepnice Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 3.317,95 SG 95/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka samouništavajućih naljepnica Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 2.12.2015. 32.000,00 SG 95/15