MMCC d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RRC Fojnica, Fojnica Lot 4: Ugovor o isporuci rezervnih dijelova za desk top računare i ostala informatička oprema Konkurentski MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 4.124,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Servisiranje, popravak i održavanje računarske opreme Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 8.999,84 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Novo Sarajevo Nabavka računarske opreme Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2011. 42.380,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Sudska policija FBIH Održavanje i servisiranje računarske opreme, telefon-faks opreme i fotokopir aparata Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.1.2012. 2.128,20 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Novo Sarajevo Održavanje računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.1.2012. 54.714,56 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Servisiranje i tekuće održavanje računara, računarske opreme, UPS uređaja, laptopa i servera Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Ugovor obuhvata tekuće održavanje (redovno i vanredno) računara Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2012. 15,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 5: Ugovor obuhvata tekuće održavanje (redovno i vanredno) kopir aparata u vlasništvu Kantona Sarajevo u toku 2012. godine Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2012. 20,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Računar Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2012. 91.076,57 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka računarske i komunikacione opreme za potrebe JP Autoceste FBiH prema tehničkom opisu/specifikacijama datim u Aneksu 6. tenderske dokumentacije Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.3.2012. 49.207,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Centralna banka BiH Lot 1: Štampači i skeneri Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.1.2012. 15.950,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Centar Sarajevo Nabavka računara, monitora, štampača, skenera i bežičnih mrežnih uređaja Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.4.2012. 61.679,60 Službeni glasnik BiH 29/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2: Servisiranje, popravka i održavanje fotokopir i fax aparata (Središnji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.5.2012. 170,94 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Hardver (Serverline, Server, PC, UPS, Scaner) Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 38.029,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Novo Sarajevo Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2012. 17.076,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Računari Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2012. 157.500,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Opština Centar Sarajevo Nabavka softvera i licenci Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.10.2012. 71.499,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 3: Javna nabavka kopir aparta-multifunkcijski Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.10.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: ScriptLogic Privilege Authority Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.10.2012. 6.986,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Opština Novo Sarajevo Produženje licence za postojeći antivirusni program Pregovarački MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.12.2012. 3.832,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Parlamentarna skupština BiH Lot 1: Nabavka računara i laptopa Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 46.087,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: Nabavka printera Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 7.195,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 8: Usluge servisiranja računarske opreme Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka računara, prijenosnih računara, štampača, multifunkcionalnih uređaja i LCD monitora Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.7.2013. 169.230,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka računarske opreme za potrebe proizvodnih, distributivnih podružnica i Direkcije Društva JP EP BiH: Nabavka UPS uređaja Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2013. 14.630,00 Službeni glasnik BiH 68/13