EN-UNION d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Pumpno postrojenje (pumpa-elektro-otor) Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 5.5.2011. 54.522,00 Službeni glasnik BiH 46/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Pumpno postrojenje (pumpa-elektromotor) Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 5.5.2011. 54.522,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45 Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 9.5.2011. 92.422,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica (ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik) Nabavka električnih rudarskih kablova za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 23.9.2011. 278.415,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Čelična kućišta Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 1.10.2011. 121.935,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Zaptivni elementi za čelična kućišta Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 1.10.2011. 29.770,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Sučevi za valjke Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 1.10.2011. 168.332,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Okrugli i šestougaoni čelici prema tehničkoj specifikaciji Pregovarački EN-UNION d.o.o. Tuzla 3.12.2011. 168.834,34 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka elektrokablova za odvodnjavanje Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 27.12.2011. 190.183,50 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Niskonaponski kablovi Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 17.1.2012. 293.241,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Vijčana roba Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 30.3.2012. 183.134,95 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Zaptivni elementi za čelična kućišta, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 25.7.2012. 56.450,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 8: Amortizacioni prstenovi za valjke, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 3.8.2012. 31.760,00 Službeni glasnik BiH 62/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka centrifugalne pumpe i višestepene centrifugalne pumpe Pregovarački EN-UNION d.o.o. Tuzla 12.7.2012. 43.750,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Čelična kućišta Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 31.8.2012. 199.880,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 7: Sučevi za valjke Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 31.8.2012. 284.720,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Hidrodinamičke spojnice Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 27.12.2012. 74.610,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Voith turbo spojnica 750T sa veznom spojnicom GPK-XP Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 27.12.2012. 31.490,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vulkaniziranje bubnjeva Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 19.3.2013. 366.094,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla ZDR-CN02-5-11/2/12-P Nabavka valjaka za trakaste transportere Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 29.5.2013. 16.740,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka električnih kablova Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 19.9.2013. 268.950,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Čelična užad i limovi i čelici Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 18.10.2013. 89.003,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka sinhronog motora 1.250 knj, 6kV, 50 Hz, 1.000 o/min za bager EŠ 10/70 Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 24.10.2013. 219.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka rezervnih dijelova za EŠ bager Pregovarački EN-UNION d.o.o. Tuzla 25.4.2014. 137.500,00 Službeni glasnik BiH 34/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka i ugradnja spiralnih usmjerivača - čistača transportnih traka Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 22.9.2014. 198.370,00 Službeni glasnik BiH 77/14

EN-UNION d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Čelična užad Otvoreni EN-UNION d.o.o., ELKA KABELI d.d. Tuzla, Hrvatska 24.2.2012. 117.480,20 Službeni glasnik BiH 19/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka trakastog transportera GTK 1000/600, dužine L=600 m, širine B= 1000 mm, kapaciteta Q= 200 t/h i brzine v= 1,6 m/s sa pripadajućom elektro i mašinskom opremom za rudnik Podzemna eksploatacija Otvoreni EN-UNION d.o.o., ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU Tuzla 20.8.2014. 574.150,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka bunarskih pumpi za potrebe JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otvoreni EN-UNION d.o.o., Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla, Tuzla 4.12.2014. 52.495,00 Službeni glasnik BiH 96/14