COMPUTING SYSTEMS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka računarske opreme (PS-60 kom, mon i tor LCD 20-80 kom, lap top - 5 kom.) Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 17.5.2011. 87.884,20 Službeni glasnik BiH 46/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka dva servera i jednog UPS uređaja za server Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 25.10.2011. 19.951,80 Službeni glasnik BiH 90/11
Klinički centar Banja Luka Nabavka i instalacija serverske opreme za potrebe Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 23.3.2012. 62.091,83 Službeni glasnik BiH 25/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Prenosni računari i tableti Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 24.3.2014. 47.386,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Nabavka servera i sistema za pohranu podataka za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 18.12.2014. 17.490,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka skenera Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 8.1.2015. 20.697,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Štampači i skeneri za potrebe Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 15.5.2015. 22.853,00 SG 43/15