MEDPOINT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja medicinskih aparata proizvođača Philips za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 4.5.2011. 123.008,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Usluge korektivnog i preventivnog odražvanja gama kamere PICKER sa Odjela nuklearne medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica Digitalni ultrazvučni color doppler aparat Otvoreni MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 54.571,50 Službeni glasnik BiH 63/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja medicinskih aparata Elekta Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 3.8.2011. 165.815,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Oprema Philips i Aloka Otvoreni MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 25.4.2012. 27.350,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Preventivno održavanje medicinske opreme - sistema proizvodnje Philips Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 54.297,90 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni sastavni dijelovi medicinske opreme za interventno održavanje sistema proizvođača PHILIPS Otvoreni MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 5.9.2012. 350.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje GAMA kamere Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 30.5.2013. 16.239,32 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka polovnog rendgenskog aparata (C-luk) Otvoreni MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 1.11.2013. 98.700,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinička bolnica Mostar Nabava uređaja za dijagnostiku poremećaja spavanja za potrebe Odjela za ORL i MFK Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 10.3.2014. 49.271,64 Službeni glasnik BiH 24/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Održavanje opreme proizvođača PHILIPS na dvogodišnjem nivou Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu X-Ray cijev sa ugradnjom za DIAGNOST 94 / Philips Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 38.952,90 Službeni glasnik BiH 56/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 5.6.2014. 333.333,33 Službeni glasnik BiH 79/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme i rezervnih dijelova Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Ilijaš 27.4.2015. 22.062,99 SG 45/15
Kantonalna bolnica Orašje Nabava kardiološkog UZV uređaja Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Ilijaš 12.11.2015. 150.000,00 SG 91/15
JU Bolnica Travnik RTG cijev sa ugradnjom na aparat Super 50 CP-D Bucky Diagnost -D Philips Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Ilijaš 2.12.2015. 18.700,00 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka sonde za UZV PHILIPS u Službi za radiološku dijagnostiku Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Ilijaš 10.12.2015. 8.991,00 SG 97/15