SONO MEDICAL d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 6.541,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 1.820,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 1: Digitalni EEG sistem Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 9.3.2011. 30.420,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 2: 12-kanalni EKG sa displejem Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 9.3.2011. 10.530,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 2: Testovi za rad na aparatu Hitachi 902 Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 28.1.2011. 3.257,65 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Bolnica Travnik Lot 8: Reagencije za koagulometar Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo Službeni glasnik BiH 63/11
Dom zdravlja Bugojno Nabavka rendgen uređaja za mamografiju Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 4.10.2011. 80.150,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Klinički centar Banja Luka Nabavka anatomskih i silikonskih implantata i ekspandera za dojku za potrebe Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 2.11.2011. 22.885,20 Službeni glasnik BiH 90/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 16: Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač SFRI 18 Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 28.5.2012. 4.219,64 Službeni glasnik BiH 48/12
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Digitalni ultrazvučni color doppler sistem, za snimanje krvnih sudova, srca i unutrašnjih organa Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 5.6.2012. 75.900,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Nadogradnja / dijelovi za PCNL-aparat za perkutanu nefrolitolapakciju Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 13.3.2012. 49.612,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Nabavka digitalnog ultrazvučnog color doppler uređaja Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 11.6.2012. 107.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Lot 1: Digitalni ultrazvučni color doppler sa tri sonde 1 kom Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 12.12.2012. 84.850,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 2: Testovi za rad na aparatu Hitachi 902,kontrolni serumi,glikolizirani hemoglobin i 5 amino-levulinska kiselina Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 12.2.2014 6.896,49 Službeni glasnik BiH 20/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Održavanje opreme proizvođača Karl Storz i Tutnauer Pregovarački SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 22.5.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 5: Fleksibilni rhino-laringoskop Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 2.6.2014 12.605,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 6: Operativni laringoskop sa instrumentima Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 2.6.2014 4.448,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Klip za automatsku špricu za aparat INJEKTOR 82 MRT MedTron ili ekvivalent Ubrzani SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 30.6.2014. 14.850,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Set za određivanje hlorida u znoju Ubrzani SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 30.6.2014. 14.987,50 Službeni glasnik BiH 56/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Artroskopija Ubrzani SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 2.7.2014. 8.250,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 6: Radiološka dijagnostika - Set za automatsku špricu za davanje kontrasta Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 24.7.2014. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Oprema za izvođenje laparoskopskih operativnih zahvata u oblasti opće hirurgije Pregovarački SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 17.11.2014. 7.680,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 3: Komplet za cervikalnu i lumbalnu trakciju Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 13.11.2014 8.440,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 10: Potrošni materijal za instrumente Karl-Storzh Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 11.11.2014. 27.400,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4: EKG aparat - šestokanalni Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 24.11.2014. 2.450,00 Službeni glasnik BiH 92/14