Hemo-Pral d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Modriča Lot 3: Čišćenje i ispiranje slivnika i ulivnih građevina Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 5.5.2011. 20.229,30 Službeni glasnik BiH 44/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Servisiranje i hemijsko pranje kotlova Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 15.9.2011. 103.655,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Nabavka i ugradnja opreme za hemijsku pripremu vode za kotlove Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 11.10.2011. 23.300,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Modriča Lot 3: Čišćenje i ispiranje slivnika i ulivnih građevina Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 20.4.2012. 15.420,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Modriča Lot 3- Čišćenje i ispiranje slivnika i ulivnih građevina Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 12.6.2015. 12.948,00 SG 49/15