Komunalac a.d. Modriča

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Modriča Lot 1: Čišćenje ulica, trotoara i parkinga Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 5.5.2011. 120.823,62 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Modriča Lot 2: Pranje ulica i trotoara Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 5.5.2011. 46.936,75 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Modriča Lot 1: Čišćenje ulica, trotoara i parkinga Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 20.4.2012. 126.049,34 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Modriča Lot 2: Pranje ulica i trotoara Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 20.4.2012. 31.376,30 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Modriča Lot 1: Čišćenje ulica, trotoara i parkinga Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 23.5.2014. 126.522,10 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Modriča Lot 2: Pranje ulica i trotoara Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 23.5.2014. 22.411,62 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Modriča Lot 1- Čišćenje ulica, trotoara i parkinga Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 12.6.2015. 127.058,58 SG 49/15
Opština Modriča Lot 2- Pranje ulica i trotoara Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 12.6.2015. 22.505,51 SG 49/15