ACO d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o isporuci separatora sa baypassom Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 41.476,50 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o isporuci separatora bez baypassa Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 8.950,50 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 9: Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 44.795,10 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 10: Nabavka slivničkih rešetki Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 8.325,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 11: Nabavka poklopaca uvučenog slivnika Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 2.205,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 14: Nabavka uličnih slivnika sa slivnom kacom prema DIN 4052 od kompozitnih materijala Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 9.885,50 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 6: Ugovor o nabavci poklopaca šahtova sistema - bituplan Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 14.4.2014. 87.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 7 - Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju Otvoreni ACO d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 60.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 10 - Nabavka uličnih slivnika sa slivnom kacom prema DIN 4052 od kompozitnih materijala Otvoreni ACO d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 28.849,50 SG 08/15