ZT Tehnozaštita d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje klima uređaja na BS Otvoreni ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar 4.5.2011. 11.422,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje klima uređaja na baznim postajama Otvoreni ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar 13.3.2012 100.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet ugovora je nabava klima uređaja za zamjenu na BS i ostalim TK lokacijama Otvoreni ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar 26.7.2012. 41.935,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava klima uređaja - split sustavi za serverske prostore Otvoreni ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar 25.2.2013. 38.850,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje klima uređaja na BS Pregovarački ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar 8.7.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Stručno mišljenje o mjerama zaštite Otvoreni ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ Lot 1: Nabavka klima uređaja (19 kom.) Otvoreni ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar 24.3.2014. 18.555,00 Službeni glasnik BiH 28/14