BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Lot 1: Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja i rizika smrti usljed bolesti pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja 24 časa dnevno Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 1.5.2011. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Lot 3: Osiguranje motornih vozila Uprave, obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti i posebno kasko osiguranje za putnička vozila Uprave sa uključenim rizikom krađe bez franšize Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 1.5.2011. 24.150,12 Službeni glasnik BiH 42/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Kasko osiguranja motornih vozila Uprave za indirektno oporezivanje BiH Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 17.6.2011. 5.981,78 Službeni glasnik BiH 57/11
JU Centar za socijalni rad Zenica Lot 3: Osiguranje putničkih automobila Konkurentski BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 826,05 Službeni glasnik BiH 61/11
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Lot 3: Osiguranje objekata Konkurentski BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 21.7.2011. 1.435,88 Službeni glasnik BiH 74/11
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 3: Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 19.12.2011. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Potpuno kasko osiguranje motornih vozila sa rizikom krađe bez franšize i djelimično kasko- lom stakla Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 7.6.2012. 6.474,57 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Osiguranje objekta i opreme poslovne zgrade Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 1.11.2012. 1.681,44 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Osiguranje 22 motorna vozila (autoodgovornost i kasko) Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 1.11.2012. 17.198,10 Službeni glasnik BiH 90/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Osiguranje vozila Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 19.2.2013. 60.105,44 Službeni glasnik BiH 16/13
Grad Bijeljina Osiguranje imovine i lica Administrativne službe grada Bijeljina Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 31.5.2013. 27.970,26 Službeni glasnik BiH 44/13
Granična policija BiH Nabavka usluga kasko osiguranja Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 5.6.2013. 92.259,82 Službeni glasnik BiH 47/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Usluge osiguranja putničkih motornih vozila za 2014. i 2015. godinu Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 27.1.2014. 426.495,73 Službeni glasnik BiH 56/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Nabava usluga kolektivnog osiguranja djelatnika Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centarBrčko za 2015. godinu Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 5.1.2015. 18.144,00 SG 03/15