GP Niskogradnja a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Prnjavor Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju Potočani Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 13.5.2011. 239.396,13 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Teslić Lot 2: Teslić-Ukrinica-Čečava-Rastuša-Kremenjaš Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 10.6.2011. Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Teslić Izgradnja pješačke staze sa niskonaponskom mrežom i rasvjetom Barić-Đulić-Gornji Teslić Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 25.7.2011. 227.832,66 Službeni glasnik BiH 68/11
Opština Brod II Faza izgradnje objekta gradske tržnice u Brodu Izrada dijela unutarnjeg uređenja (asfaltiranje puteva za snabdijevanje unutar objekta) Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 31.10.2011. 107.800,44 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Kotor Varoš Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog puta: Ravne - Kamenolom, u dužini od 3.851,44 metara Pregovarački GP Niskogradnja a.d. Teslić 14.11.2012. 71.247,66 Službeni glasnik BiH 96/12
Grad Doboj Održavanje i sanacija gradskih saobraćajnica u gradu Doboju u 2013. Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 17.7.2013. 44.010,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Grad Doboj Lot 1: Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže vodovoda u Sjenini Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 3.9.2013. 70.769,44 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Doboj Lot 2: Izgradnja produžetka kanalizacione mreže Donji Šušnjari u ul. Đurđevdanskoj u Doboju Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 3.9.2013. 11.357,29 Službeni glasnik BiH 71/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Popravka i održavanje šum. kamionskih puteva Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 24.2.2014. 53.502,50 Službeni glasnik BiH 20/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Popravka i održavanje šum. kamionskih puteva Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 24.2.2014. 31.770,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Popravka i održavanje šum. kamionskih puteva Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 24.2.2014. 72.590,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Opština Kotor Varoš Lot 1 - Predmet nabavke je izvođenje radova za održavanja lokalnih puteva , nekategorisanih puteva i ulica u naselju sa makadamskim kolovozom. Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 1.3.2015. 89.992,50 SG 26/15
Opština Kotor Varoš Lot 2 - Predmet ugovora je izvođenje radova za održavanja ulica unaselju i lokalnih puteva sa asfaltnim kolovozom Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 1.3.2015. 7.810,00 SG 26/15