Plamen d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka prohrom trake i žabica Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 42.320,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka zatezača Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 35.830,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka presanih kabl. stopica Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 1.358,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5: Nabavka kabl plastičnih vezica, završnih izolacionih kapa i upoozoravajuće trake Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 10.465,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 9: Nabavka odvodnika prenapona Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 29.960,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 13: Nabavka odvojnih, strujnih i završnih stezaljki Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 9.686,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 14: Nabavka univerzalnih konzola za NN sks Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 49.280,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 15: Nabavka dvodijelnih obujmica sa kukama i pocinčane mehaničke zaštite za uzemljenje Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 36.611,50 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka sitnog spojnog, ovjesnog i izolacionog materijala Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 14.3.2012. 70.467,18 Službeni glasnik BiH 25/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Prohrom traka, žabice i zatezači za prohrom traku - lot 1 Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 14.3.2012. 44.820,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7: Nabavka odvodnika prenapona Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 14.3.2012. 39.800,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka sitnog spojnog, ovjesnog i izolacionog materijala Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 2.4.2012. 31.970,88 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka opreme mreže Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 14.5.2012. 170.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka prohrom trake, žabica i zatezača Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 25.3.2013. 33.140,00 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka odvodnika prenapona Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 25.3.2013. 25.830,00 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka prohrom trake, žabica i zatezača Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 28.10.2013. 44.600,00 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 8: Nabavka izolovanih vododihtujućih priključnih stezaljki za NN SKS Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 28.10.2013. 76.530,00 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka spojnog i ovjesnog materijala za potrebe elektrodistributivnog preduzeća Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 10.7.2014. 250.733,25 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka kablovskog pribora za potrebe elektrodistributivnog preduzeća Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 10.7.2014. 67.246,68 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka izolatora i odvodnika prenapona Pregovarački Plamen d.o.o. Bijeljina 30.7.2015. 99.780,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka opreme mreže za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni Plamen d.o.o. Bijeljina 10.11.2015. 100.000,00 SG 89/15