Senigor d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Nabavka vodo, elektro, građevinskog i drugog materijala,mašina i alata u toku 2011. godine za potrebe FMinistarstvo unutrašnjih poslova-a Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. 101.142,62 Službeni glasnik BiH 42/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka sirovina i materijala za tekuće održavanje građevinskih objekata Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 120.231,50 Službeni glasnik BiH 102/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Električni alati, sitan inventar, potrošni materijal i pribor Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 40.620,64 Službeni glasnik BiH 102/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Materijal za zaštitu Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 18.235,04 Službeni glasnik BiH 102/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka armaturnih mreža Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 19.4.2012. 40.402,56 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka termoizolacionog materijala-mineralne vune u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 21.765,81 Službeni glasnik BiH 52/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za kućne instalacije Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 12.346,17 Službeni glasnik BiH 58/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sirovine i materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata Pregovarački Senigor d.o.o. Sarajevo 2.7.2012. 146.415,15 Službeni glasnik BiH 60/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sitan inventar potrošni materijal i pribor za proizvodnju, oprema i inventar Pregovarački Senigor d.o.o. Sarajevo 25.7.2012. 43.932,19 Službeni glasnik BiH 68/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Termometri Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 30,28 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Cijevi i koljena crna bešavna Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 275,90 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Cu cijevi Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 61,30 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Obujmice PVC za cijevi Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 3,94 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Sanitarna oprema Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 3.304,28 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Izolacijski materijal - PLAMAFLEX Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 17,69 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Zidarski materijal Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 3.043,33 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Kablovi PPOO Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 30.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Šuko utičnice P/Ž Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 30.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka građevinskog materijala (ponovljeni postupak ) Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 20.5.2013. 309.424,80 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Sitni potrošni materijal Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 20.3.2014. 28.174,85 Službeni glasnik BiH 26/14
Arhitektonski fakultet u Sarajevu Dodatna nabavka elektromaterijala, vodo materijala, građevinskog i drugog potrošnog materijala za potrebe Arhtektonskog fakulteta Pregovarački Senigor d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 1.091,94 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 5.9.2014. 341.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 11.11.2014. 470.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nabavka građevinskog alata Otvoreni Senigor d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 42.000,00 SG 08/15
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2015. godinu Otvoreni Senigor d.o.o. Ilidža 3.8.2015. 490.000,00 SG 64/15