IBRA d.o.o. Travnik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka tonera, ketridža i ink jet za RD Travnik Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 19.5.2011. 39.225,22 Službeni glasnik BiH 42/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala (registrator, papir copy itd) za RD Travnik Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 19.5.2011. 27.937,60 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Kancelarijski potrošni materijal za sve budžetske korisnike Vlade SBK/KSB Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 25.4.2012. 54.050,90 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala (registratori, copy papir itd.) Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 14.5.2012. 27.597,13 Službeni glasnik BiH 38/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka tonera, ketridža i ink jet Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 25.5.2012. 30.101,61 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe ED Zenica Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 15.8.2012. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 11.6.2013. 32.086,94 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka tonera, ketridža i ink jet. Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 28.5.2014. 32.668,30 Službeni glasnik BiH 45/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala (registratori, papir copy itd.) Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 28.5.2014. 35.065,93 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Pocinčavanje gotovih proizvoda (140.000 kg) Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Tuzla 9.2.2015. 117.600,00 SG 13/15
Opština Travnik Lot 1 - Copy papir, koverte, omot predmeta i spisa, putni nalozi i druge potrepštine prema specifikaciji. Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 19.3.2015. 17.764,79 SG 28/15
Opština Travnik Lot 2 - Toneri, ketridži, USB stik-ovi i ostale potrepštine prema specifikaciji. Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 19.3.2015. 12.710,17 SG 28/15