NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Javna nabavka roba, nadogradnja online softvera za prodaju, isplatu i evidenciju distribucije instant i expres srećki, nadogradnja online softvera za upravljanje evidencijom registrovanih korisnika i njihovih računa putem interneta i uplatu klađenja, kao i održavanje terminalskog i aplikativnog softvera. Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 13.5.2011. 78.526,57 Službeni glasnik BiH 42/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Javna nabavka roba, nadogradnja online softvera za prodaju, isplatu i evidenciju distribucije instant i expres srećki, nadogradnja online softvera za upravljanje evidencijom registrovanih korisnika i njihovih računa putem interneta i uplatu klađenja, kao i održavanje terminalskog i aplikativnog softvera. Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 13.5.2011. 58.968,27 Službeni glasnik BiH 42/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 3: Javna nabavka roba, nadogradnja online softvera za prodaju, isplatu i evidenciju distribucije instant i expres srećki, nadogradnja online softvera za upravljanje evidencijom registrovanih korisnika i njihovih računa putem interneta i uplatu klađenja, kao i održavanje terminalskog i aplikativnog softvera. Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 13.5.2011. 98.925,96 Službeni glasnik BiH 42/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Nabavka roba, održavanje i rezervni dijelovi za terminale Corntec K2 i termalne printere Custom K2 Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 28.7.2011. 75.314,25 Službeni glasnik BiH 65/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Nadogradnje postojećeg sistema on-line softvera za igru SUPERLOTO 6/45 i prateće igre Joker i SMS Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 15.9.2011. 83.416,17 Službeni glasnik BiH 76/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna Nabavka roba, 100 (stotinu) terminala sa komunikacijskim i aplikativnim softverom za potrebe Lutrije BiH Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 1.9.2011. 778.421,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga održavanja ON-LINE terminalskog, aplikativnog i komunikacijskog softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 30.9.2011. 23.469,96 Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Održavanje centralnog serverskog i back-offise aplikativnog i komunikacijskog softvera za ON-LINE igre na sreću Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 30.9.2011. 35.205,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje softvera za online klađenje Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 8.12.2011. 23.469,96 Službeni glasnik BiH 100/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje centralnog komunikacijskog softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 8.12.2011. 93.879,84 Službeni glasnik BiH 100/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje online terminalskog aplikativnog i komunikacijskog softvera Lutrije BiH Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 14.5.2012. 98.925,96 Službeni glasnik BiH 40/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 19.10.2012. 39.605,56 Službeni glasnik BiH 85/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 19.10.2012. 13.905,95 Službeni glasnik BiH 85/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Održavanje softvera za klađenje Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.12.2012. 23.552,10 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Održavanje softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.12.2012. 95.053,34 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nadogradnja softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.12.2012. 61.608,65 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Izmjena na BackOffice alikaciji Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.12.2012. 47.526,67 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Izmjena softvera za online priređivanje igara na sreću vezanih za uvođenje igre Loto 5/39 Lutrije BiH Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 3.6.2013. 50.343,06 Službeni glasnik BiH 47/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Terminali sa komunikacijskim i aplikativnim softverom za potrebe Lutrije BiH Otvoreni NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 11.6.2013. 408.768,47 Službeni glasnik BiH 49/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Održavanje softvera i nabavka skenera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.6.2013. 98.961,10 Službeni glasnik BiH 49/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Održavanje softvera i nabavka skenera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.6.2013. 23.657,72 Službeni glasnik BiH 49/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 3: Održavanje softvera i nabavka skenera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.6.2013. 23.657,72 Službeni glasnik BiH 49/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Održavanje softvera i nabavka skenera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 17.6.2013. 23.235,26 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nadogradnja telefonskih centrala Alcatel - Lucent Omni PCX Office za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 4.11.2013. 141.481,53 Službeni glasnik BiH 93/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje centralnog serverskog aplikativnog i komunikacijskog softvera transakcijskog online sistema Lutrije BiH Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 30.12.2013. 83.330,09 Službeni glasnik BiH 4/14