Sedex d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake na području Trnova Pregovarački Sedex d.o.o. Bihać 22.4.2011. 88.616,00 Službeni glasnik BiH 39/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovina na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme Otvoreni Sedex d.o.o. Bihać 20.10.2011. 165.886,30 Službeni glasnik BiH 100/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Sječa i izrada, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovina na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme Otvoreni Sedex d.o.o. Bihać 20.10.2011. 26.707,70 Službeni glasnik BiH 100/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovina na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme Otvoreni Sedex d.o.o. Bihać 28.11.2011. 9.880,00 Službeni glasnik BiH 100/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Usluge na poslovima sječe, izrade i izvlačenja šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Sedex d.o.o. Bihać 3.2.2012. 82.252,36 Službeni glasnik BiH 17/12