CIKLON DUO d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Održavanje nekategorisanih šumskih kamionskih puteva na području ŠU Srbac prema predmjeru radova Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 28.4.2011. 158.523,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 16.7.2012. 45.323,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 16.7.2012. 51.512,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Održavanje šumskih kamionskih puteva u 2014. godini u ŠG Srbac Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 20.3.2014. 39.655,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izgradnja šumskog kamionskog puta Srbac - Hajdučko groblje Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 8.8.2014. 93.483,50 Službeni glasnik BiH 68/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sanacija šumskih kamionskih puteva nakon poplava u maju 2014. godine u ŠU Srbac Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 3.10.2014. 11.225,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sanacija šumskih kamionskih puteva nakon poplava u avgustu 2014. u ŠU Srbac Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 11.12.2014. 6.480,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Održavanje šumskih kamionskih puteva na području ŠG Gradiška - ŠU Srbac Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 16.5.2015. 51.408,00 SG 49/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala-Kozarska Dubica i Gradiška Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 23.6.2015. 55.728,75 SG 53/15