SAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga organizovanog prevoza radnika RiTE Ugljevik za period 2011-2013. godine Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 5.5.2011. 2.149.552,08 Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih pregleda vozila Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 30.6.2011. 97.954,49 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga mehaničkog čišćenja konvektivnih površina kotla Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 26.8.2011. 135.000,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka autoguma za mehanizaciju i putnička vozila RiTE Ugljevik Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 10.1.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Spoljna guma 27.00 x R49 Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 26.1.2012. 131.940,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga mehaničkog čišćenja konvektivnih površina kotla Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 29.1.2013. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka autobusa Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 19.3.2013. 598.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 4.6.2013. 1.038.000,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 17.4.2013. 493.900,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 9.4.2014. 89.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 29.4.2014. 850.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga organizovanog prevoza radnika za period 2014-2016 Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 9.6.2014. 2.401.597,80 Službeni glasnik BiH 68/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge mehaničkog čišćenja konvektivnih površina kotla Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 22.10.2014. 73.500,00 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Sanacija tablastih zatvarača i kolektora u RJ Rudnik Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 2.2.2015. 484.236,46 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga mehaničkih čišćenja konvektivnih površina kotla Otvoreni SAS d.o.o. Lopare 4.12.2015. 73.500,00 SG 95/15