Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izrade karakterizacijskih izvještaja za dijelove riječnih slivova Cetine i Krke na području Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 11.4.2011. 351.445,71 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 6: Monitoring za kontinuirano mjerenje količine zahvaćene vode i količine i kvaliteta voda koje se ispuštaju u rijeku Bosnu Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 10.10.2011. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Izrada Elaborata valorizacije prirodnih vrijednosti područa Trebević Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 15.2.2012. 39.900,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Analiza tehničkih rješenja i dopuna Idejnog projekta bloka 7 po pitanju čišćenja otpadnih voda - Izrada Projekta monitoringa otpadnih voda bloka 7 sa planom monitoringa Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 23.8.2012. 69.400,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Monitoring za kontinuirano mjerenja količine zahvaćene vode i količine i kvaliteta voda koje se ispuštaju u rijeku Bosnu u 2012. godini u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 14.12.2012. 17.510,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za usluge na doradi projekta istražnih radova i definisanja obuhvata i granica zaštitnih zona u svrhu donošenja Odluke o provođenju zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje Pregovarački Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 29.1.2013. 20.925,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Dopuna Glavnog projekta fekalnog kolektora na području Bojin Vir-Raspotočje-Drivuša Pregovarački Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 1.8.2013. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Izrada hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za poplavna područja na slivu rijeke Une: Bihać i Bosanska Krupa Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 5.9.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Dodatna ispitivanja u sklopu izrade Elaborata o zaštitnim zonama izvorišta pitke vode Klopče i Strmešnjak Pregovarački Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 20.11.2013. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Grad Trebinje Izrada tehničke dokumentacije za komponentu 2 i 3 za Projekat snabdjevanja vodom i kanalizacije u gradu Trebinje Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 12.12.2013. 67.100,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Doboj Jug Izrada studije izvodljivosti za projekat izgradnje centralnog uređaja prečistaća tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 31.1.2014. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Studije sa istražnim radovima o ekološki prihvatljivom protoku rijeke Une na profilu HE Una Kostela Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 19.9.2014. 65.026,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Optimizacija/izmjena izvedbenog projekta produžetka glavnog kolektora i izmještanje obodnog kanala na lokaciji izgradnje bloka 7 u TE TUzla Pregovarački Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 25.6.2015. 5.130,00 SG 53/15