Unicredit bank a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka bankarskih usluga Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 11.4.2011. 36.100,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Klinički centar Banja Luka Kreditiranje Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 25.8.2011. 12.500.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Pale Kreditno zaduženje za finansiranje završnih radova izgradnje sportsko-poslovnog objekta u Palama i za izvođenje radova na uređenju prostora oko sportsko-poslovnog objekta. Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 28.8.2011. 813.710,61 Službeni glasnik BiH 82/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 24.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 11.1.2012. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Bileća Izbor banke koja će plasirati dugoročni kredit u visini od 2.400.000 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 6.2.2012. 3.302.118,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Kreditna sredstva u iznosu od 7.000.000,00KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 6.3.2012. 354.464,86 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Višegrad Kreditno zaduženje Opštine Višegrad u iznosu od 4.000.000,00 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 3.9.2012. 5.470.217,20 Službeni glasnik BiH 72/12
Grad Banja Luka Izbor banke za kreditiranje Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 13.9.2012. 6.107.346,07 Službeni glasnik BiH 81/12
Opština Prnjavor Kreditno zaduženje Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 15.10.2012. 1.197.983,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Kreditna sredstva u iznosu od 9.000.000,00 Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 1.3.2013. 423.774,88 Službeni glasnik BiH 20/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 6: Kreditna sredstva u iznosu od 5.000.000,00KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 25.2.2013. 242.687,74 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 25.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Opština Zvornik Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje od 897.000,00KM uz period otplate 10 godina uključujući i grejs period od 12 mjeseci Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 30.4.2013. 335.993,97 Službeni glasnik BiH 34/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka bankarskih usluga kratkoročnog revolving kredita od 9.000.000,00 KM sa obavezoma povrata do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda od 12 mjeseci. Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 1.4.2014. 434.075,04 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Izbor banke za vršenje bankarskih usluga Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 28.4.2014. 10.059,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Grad Banja Luka Dugoročni kredit od 20.431.226,00 KM koji je namjenjen za refinansiranje postojećih obaveza po kreditima i za kupovinu akcija na ime učešća u dokapitalizaciji akcionarskog društva Toplane a.d.Banja Luka Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 8.10.2014. 9.156.925,08 Službeni glasnik BiH 62/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Kreditna sredstva u iznosu od 9.000.000,00 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 19.9.2014. 1342856,88 Službeni glasnik BiH 85/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Kreditna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 19.9.2014. 895237,92 Službeni glasnik BiH 85/14
Opština Milići Dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3.000.000,00 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 24.11.2014. 980.293,01 Službeni glasnik BiH 96/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2- Kreditna sredstva u iznosu od 9.000.000,00 ?? Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 2.4.2015. 528.825,98 SG 37/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka bankarskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja. Kreditna sredstva u iznosu od 6.500.000,00 KM Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 9.12.2015. 656.493,09 SG 99/15

Unicredit bank a.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kratkorečno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM Otvoreni Uni Credit Banka d.d., Intesa Sanpaolo banka d.d., Sparkasse Bank d.d., Unicredit bank a.d., NLB Banka d.d., UNION BANKA d.d. Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla 17.3.2014. 2.400.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14