Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka bankarskih usluga Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2011. 15.900,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Bankarske usluge vođenja računa za depozite po viđenju Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 18.11.2011. 5.063,71 Službeni glasnik BiH 98/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Kreditna sredstva u iznosu od 7.500.000,00KM Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 1.3.2013. 397.987,92 Službeni glasnik BiH 20/13
Grad Bijeljina Kreditno zaduženje Grada Bijeljina (6.000.000,00 KM),šifra F-01/13 Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 8.5.2013. 2.491.548,97 Službeni glasnik BiH 40/13
Grad Trebinje Izbor banke za dugoročno kreditno zaduženje grada Trebinja Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 23.12.2013. 1.103.409,13 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka bankarskih usluga kratkoročnog revolving kredita od 6.500.000,00 KM sa obavezoma povrata do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda od 12 mjeseci. Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 16.4.2014. 299.651,96 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Izbor banke za vršenje bankarskih usluga Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 28.4.2014. 13.112,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Kreditno zaduženje za finansiranje investicije Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 9.7.2014. 387.903,96 Službeni glasnik BiH 56/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 5- Nabavka bankarskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, kreditna sredstva od 3.500.000,00 KM Pregovarački Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 12.11.2015. 346.463,70 SG 91/15
Grad Banja Luka Usluge kreditiranja Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 2.12.2015. 56.309,03 SG 99/15

Komercijalna banka a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javni fond za dječiju zaštitu RS Lot 1: Vođenje računa za depozit po viđenju Otvoreni Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka, Bobar banka a.d. Bijeljina, NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, Komercijalna banka a.d. Banja Luka, Sparkasse bank d.d. Sarajevo Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo 27.12.2011. Službeni glasnik BiH 5/12
Javni fond za dječiju zaštitu RS Lot 3: Vođenje transakcionog računa /unutrašnji platni promet i platni promet sa inostranstvom/ Otvoreni Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka; Bobar banka a.d. Bijeljina, UniCredit Bank a.d. Banja Luka, NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka, Bijeljina 28.12.2011. Službeni glasnik BiH 5/12