Teve Vernost Elektronika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka rudarskih kapnih lampi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 29.42011. 91.016,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Materijal za izvođenje rasvjete i signalizacije na trasi dizel hidraulične lokomotive Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 22.6.2011. 82.675,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Kablovski prekidači i sklopni uređaji Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 6.5.2011. 158.599,31 Službeni glasnik BiH 57/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Rezervni dijelovi grabuljastih transportera Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 22.9.2011. 208.026,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka čelične užadi za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo, Zavisno društvo RMU Zenica d.o.o. Zenica Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 21.2.2012. 87.800,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka aksijalnih ventilatora za separatno provjetravanje u Ex I izvedbi za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Zenica d.o.o Zenica, ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila - ponovljeni postupak Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 11.4.2012. 15.024,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila ZDR-IO 02-5-28/12-Lot 9:Rezervni dijelovi i oprema za sistem kontrole gasno ventilacionih parametara tip digi-TRANS 1000, Teve Varnost u Ex I izvedbi i prateće dokumentacije vezane za navedene uređaje i montaža i puštanje u rad isporučene opreme Pregovarački Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 11.4.2012. 60.847,83 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Električni kablovi za rudarstvo za potrebe Zavisnih društava: RMU Zenica, RMU Breza, RMU Abid Lolić Bila i RMU Kakanj Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.7.2012. 19.740,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Električni kablovi za rudarstvo za potrebe Zavisnih društava: RMU Zenica, RMU Breza, RMU Abid Lolić Bila i RMU Kakanj Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.7.2012. 122.210,92 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Električni kablovi za rudarstvo za potrebe Zavisnih društava: RMU Zenica, RMU Breza, RMU Abid Lolić Bila i RMU Kakanj Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.7.2012. 87.922,25 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka izolacionih samospasilaca Pregovarački Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 24.9.2012. 161.786,26 Službeni glasnik BiH 90/12
RMU Banovići d.d. Banovići EX rezervni dijelovi i uređaji Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 4.12.2012. 154.349,00 Službeni glasnik BiH 6/13
RMU Banovići d.d. Banovići Kablovi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 17.6.2013. 259.800,00 Službeni glasnik BiH 55/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka i ugradnja glavnog ventilacionog postrojenja za jamu sa pripadajućom opremom Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.8.2013. 458.983,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Ex elektro oprema (motorni zaštitni sklopnici, zakretna tipkala, minerski ommetri, mašine za paljenje mina) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 27.1.2014. 52.906,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 3: Potopne pumpe, kablovi, elektromotori i cjevovodi - Niskonaponski elektromotori u Ex izvedbi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 16.10.2014. 40.940,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka glavnog ventilatorskog postrojenje sa pripadajućom opremom za revir Begići-Bištrani Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 4.12.2014. 611.316,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 1: Motorski zaštitni sklopnik za pogon motora do 132 kW u Ex de I izvedbi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 10.12.2014. 39.200,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 6: Aksijalni seperatni ventilator u Ex I izvedbi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 15.12.2014. 75.660,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 8: Signalna truba 42 V AC u Ex I izvedbi (-10- kom) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 10.12.2014. 10.700,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 1: Pumpni agregat (pumpa sa postoljem i elektromotorom) Q=2500 l/min (-2- kom) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 12.12.2014. 70.420,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 2: Pumpni agregat (pumpa sa postoljem i elektromotorom) Q=1600 l/min (-2- kom) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 12.12.2014. 42.972,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 3: Centifugalna višestepena horizontalna pumpa (-1- kom) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 12.12.2014. 21.945,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Sistem signalno - govornih komunikacija u jami Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 1.6.2015. 302.374,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 1 - EPN kablovi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.6.2015. 73.025,00 SG 57/15