Comel d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i ugradnja optičkog i signalnog kabela između strojarnice i vodostana u HE Rama Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.5.2011. 141.036,30 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 110 Bosanska Krupa-TS 35 Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2011. 45.556,23 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta HE Salakovac - 35/10 Kv Željuša Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.10.2011. 56.597,96 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta Skladište ED Mostar - TS 35/10 kV Blagaj Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.10.2011. 82.780,05 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 35/10 kV Banovići grad-TS 110/x kV Banovići Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 72.116,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama TS 110/35 kV Lukavac-TS 35/6 kV Šikulje II, TS 35/6 kV Šikulje II-Upravna zgrada rudnika Šikulje za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo-Podružnica EP Tuzla i ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.7.2012. 32.833,80 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Realizacija optičkog spojnog puta Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.7.2012. 10.986,30 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Rekonstrukcija dalekovoda u Cazinu Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2012. 130.603,74 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama TS 35/10 kV Sapna-PJD Sapna TS 110/35 kV Lukavac-TS 35/10 kV Svatovac-TS 35/10 kV Turija za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.1.2013. 205.292,62 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 110/35/10 kV Travnik 1-TS35/10 kV Mehurić Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2013. 76.716,80 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tender broj: 01-2-133/2011-P- Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama TS 35/10/6 kV Bukinje - Pogon Radionica i Rekultivacija Šićki Brod za potrebe ZD Rudnici Kreka d.o.o.Tuzla Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2013. 49.679,30 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS Mehurić - TS Rudnik Bila - Uprava pogona Rudnika za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica i zavisnog društva RMU Abid Lolić d.o.o. - Travnik - Bila Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2013. 24.210,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme i pripadajućih radova za realizaciju optičkog spojnog puta Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.7.2013. 182.779,56 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme za realizaciju optičkih spojnih puteva za potrebe JP EP BiH Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2013. 29.650,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatni radovi na rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji niskonaponske mreže na području Kantona Sarajevo Pregovarački Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.4.2014. 37.966,36 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatni radovi na zamjeni mjernih mjesta na području Kantona Sarajevo Pregovarački Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.6.2014. 38.927,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta SKOK - Repetitor Vilenica Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2014. 56.497,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje i izgradnja višenamjenskih samonosivih srednjenaponskih 10(20) kV vodova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2014. 382.680,00 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka opreme i materijala, usluga projektovanja i rekonstrukcije DV 110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 10 Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2015. 492.523,00 SG 30/15
RMU Banovići d.d. Banovići Izmještanje dijela koridora dalekovoda sa lokacije predviđene za izgradnju TE i Tvornice cementa Banovići po sistemu Ključ u ruke Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2015. 995.820,00 SG 79/15