Centrotrans MT Internacional

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavke i isporuke sitnog inventara, građevinskog materijala, boja i lakova za potrebe tekućeg održavanja objekata JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 28.4.2011. 59.088,16 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Kakanj Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji šehidske česme u Slapnici Konkurentski Centrotrans MT Internacional Sarajevo 25.5.2011. 10.941,07 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kakanj Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji šehidske česme u Slapnoj Gori Konkurentski Centrotrans MT Internacional Sarajevo 25.5.2011. 7.828,52 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 9: Isporuka i ugradnja PVC stolarije za tekuće održavanje građevinskih objekata za potrebe Podruđnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 24.10.2011. 19.426,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na čišćenju i odvoženju snijega iz kruga KCUS-a, kao i proširenje saobraćajnica radi nesmetanog pružanja usluga zdravstvene zaštite usljed elementarnih nepogoda Pregovarački Centrotrans MT Internacional Sarajevo 16.2.2012. 22.680,00 Službeni glasnik BiH 19/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - I DIO Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 24.4.2012. 259.361,52 Službeni glasnik BiH 38/12
Opština Rogatica Lot 4: Izgradnja i rekonstrukcija objekata po sistemu ključ u ruke Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 19.4.2012. 85.659,44 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Rogatica Lot 5: Izgradnja i rekonstrukcija objekata po sistemu ključ u ruke Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 19.4.2012. 116.142,87 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Višegrad Izvođenje radova na rekonstrukciji ratom porušenog objekta stambene zgrade Paviljons u Višegradu (I faza) Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 26.6.2012. 74.447,50 Službeni glasnik BiH 52/12