Eko Panda d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka 1500 tona niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za TE Tuzla Otvoreni Eko Panda d.o.o. Visoko 28.4.2011. 1.368.000,00 Službeni glasnik BiH 39/11