GP Put d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Stari Grad Sarajevo Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnice Baruthana - Faletići - IV dionica Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 20.4.2011. 89.928,01 Službeni glasnik BiH 36/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: pripremne i zemljane radove, gornji stroj saobraćajnih i pješačkih površina saobraćajna signalizacija Pregovarački GP Put d.d. Sarajevo 21.6.2011. 84.128,12 Službeni glasnik BiH 53/11
Ministarstvo saobraćaja KS Rekonstrukcija puta Drozgometva - Selimovići Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 2.8.2011. 896.853,20 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Rakova Noga (Tomići) - Crnići-Bjelovići Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 5.4.2012. 911.063,38 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi: Rekonstrukcija lokalnog puta Rakova Noga (Tomići)-Crnići-Bjelovići Pregovarački GP Put d.d. Sarajevo 20.9.2012. 77.056,16 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada gl. projekta sanacije mosta (M20-D09_568) preko r. Drine u Gora`du, na cesti M20, dionica M20_D09/obilaznica Goražda Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 15.7.2014. 232.502,32 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija potpornog zida prema jezeru brane Bogatići, cesta M18, dionica: 011, Stup 1-Trnovo, km 21+000 do km 21+700 Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 15.7.2014. 232.502,32 Službeni glasnik BiH 62/14
Opština Novo Sarajevo Sanacija saobraćajnice u ul. Paromlinska (dionica ul. Nedima Filipovića do raskrsnice sa ul. Bugojanska) i rekonstrukcije dijela saobraćajnice u ul. Ćamila Sijarića i sa objektima Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 26.11.2014. 141.214,49 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Ilidža Izgradnja biciklističke staze od profila P100-P50 Otvoreni GP Put d.d. Sarajevo 13.2.2015. 124.976,00 SG 20/15