BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilidža Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu vodosnabdijevanja naselja Rakovice- Spojni cjevovod Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 7.1.2011. 286.936,40 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu vodonabdjevanja naselja Rakovice- Gornja Rakovica Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 7.1.2011. 326.607,35 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 3: Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu vodosnabdjevanja naselja Rakovice - Kakrinje Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 4.1.2011. 282.949,33 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Jablanica Izvođenje radova na projektu Gravitacioni vodovodni sistem sa izvorišta Šanica za snabdijevanje grada Jablanica - III faza Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 30.5.2011. 640.323,21 Službeni glasnik BiH 66/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova na čišćenju, uklanjanje nanosa iz korita i sanacija oštećenih obala rijeke Neretve na lokalitetima ušće rijeke Bijele i ušće rijeke Lađanice-Općina Konjic Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 11.10.2011. 237.361,97 Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Ilidža Lot 3: Vodosnabdijevanje naselja Rakovica - nastavak izgradnje sekundarne mreže Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 10.11.2011. 169.886,40 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Ilidža Lot 1: Vodosnadbijevanje naselja Rakovica - nastavak izgradnje sekundarne mreže -Spojni cjevovod do pumpne stanice Božić, Sekundarna mreža u ulici Bistrički put Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 22.11.2011. 185.423,76 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji distributivne vodovodne mreže na lokalitetu Kobiljak Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 15.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Ilidža Lot 1: Sekundarna mreža zona 200 Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 3.5.2012. 319.843,93 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Ilidža Lot 2: Sekundarana mreža zona 100 Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 3.5.2012. 218.810,97 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Ilidža Lot 3: Sekundarna mreža zona 300 Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 3.5.2012. 248.005,38 Službeni glasnik BiH 45/12
MARECO d.o.o. Neum Izgradnja sekundarnog odvodnog sustava opštine Neum - Dionica: Tiha Luka (Bad) Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 14.12.2012. 95.501,84 Službeni glasnik BiH 3/13
Ministarstvo prometa i veza HNK Radovi na sanaciji regionalnog puta R-435a Potoci - Rujište - Ćesim, dionica Rujište - Velika poljana Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 25.9.2012. 467.145,74 Službeni glasnik BiH 4/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izgradnja distributivne mreže u zoni vodosnadbijevanja rezervoara Reljevo Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 24.9.2013. 289.464,93 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 5: Građevinski radovi na nadvišenju bujične pregrade br. 12 na bujici Nevizdrački potok u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 22.11.2013. 23.408,28 Službeni glasnik BiH 39/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice u Visokom Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 9.6.2014. 152.911,38 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na regulaciji vodotoka Lepenica - VII faza Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 19.9.2014. 105.773,72 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Doboj Jug Gradnja vodoprivrednih objekata Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 18.9.2014. 379.927,86 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 3: Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže u zoni vodosnadbijevanja rezervoara Donji Mihaljevići Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 22.9.2014. 314.470,82 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Ilidža Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici Stari Kovači, MZ Hrasnica II Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 8.6.2015. 114.795,26 SG 51/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže u zoni vodosnadbijevanja rezervoara Donji Mihaljevići – LOT 4 Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 19.6.2015. 364.213,04 SG 53/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji pumpne stanice Sokolje Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 17.9.2015. 250.481,00 SG 76/15
Opština Ilidža Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici Trešnje Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 30.11.2015. 206.890,31 SG 93/15