Sarajevoputevi d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilidža Nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-Hrasnica sa tramvajskim pojasom III A faza-desna kolovozna traka sa pješačkom stazom od profila P0-do profila P30 Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 1.12.2010. 1.256.047,01 Službeni glasnik BiH 36/11
Direkcija za puteve Sarajevo Ugovor o nabavci radova sanacije Gradačačke ulice Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 28.3.2012. 199.907,62 Službeni glasnik BiH 25/12
JU za zaštićena prirodna područja KS Lot 1: Sanacija oštećenog i postavljanje novog asfaltnog zastora, ivičnjaka i rizle na postojećim putnim i pješačkim komunikacijama, te zemljani radovi na uređenju zemljišta Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 14.8.2012. 52.205,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja autoceste A1 Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 13.8.2012. 894.823,30 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Vareš Lot 2: Asfaltiranje lokalnog puta Strica i Zaruđe Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 21.9.2012. 108.273,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi na redovnom održavanju magistralnih cesta u Federaciji BiH Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 20.9.2012. 62.664,67 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno i zimsko održavanje Autoceste A1 Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 18.1.2013. 10.000.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Redovno i zimsko održavanje cesta na teritoriji Federacije BiH za period 16.3.2013.-15.3.2014. godine, LOT 11 Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 14.3.2013. 1.981.998,45 Službeni glasnik BiH 26/13
Opština Ilidža Lot 1: Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje saobraćajnica prvog reda na području opštine Ilidža Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 20.5.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Uređenje cestovnog pojasa -sječa šume , cesta M18, Tuzla -Sarajevo Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 15.5.2013. 47.443,77 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 9.1.2014. 866.290,82 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi na uređenju cestovnog pojasa - sječa šume, cesta M18 Tuzla - Sarajevo Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 13.5.2013. 47.443,77 Službeni glasnik BiH 12/14
Direkcija za puteve Sarajevo Lot 1- Rekonstrukcija dijela regionalnog puta između Semizovca i Donje Vogošće Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 17.6.2013. 617.555,19 Službeni glasnik BiH 16/14
Direkcija za puteve Sarajevo Lot 2- Rekonstrukcija dijela regionalnog puta u Ilijašu Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 17.6.2013. 1.076.945,85 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 11- Nabava asfaltne mase, 500 t Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 13.12.2013. 337,19 Službeni glasnik BiH 16/14
Opština Ilidža Lot 1: Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje saobraćajnica prvog reda na području općine Ilidža Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 8.4.2014. 399.849,81 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Novi Grad Sarajevo Redovno održavanje cesta, sanacija lokalnih i nakategorisanih cesta na području Opštine Novi Grad Sarajevo Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 18.7.2014. 186.713,95 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 8: Redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije BiH (magistralne ceste M-5, M-17, M-18) Ograničeni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 4.9.2014. 7.559.486,12 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 23.1.2015. 8.987,41 SG 13/15
Opština Ilidža Lot 3- Zimsko održavanje saobraćajnica zona III Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 20.8.2014. 213.049,49 SG 24/15
Opština Ilidža Lot 1 - Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnica prvog reda na području općine Ilidža Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 16.4.2015. 431.305,70 SG 39/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija škarpe iznad izlaznog portala tunela brane Jablanica, te sanacija škarpe i proširenje ceste u dužini cca 800m, cesta M16.2_003,km 24+150 do km 24+950,L=800M Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 8.7.2015. 473.339,41 SG 57/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija propusta na cesti M17_011, dionica Tarčin-Konjic, km 14+985 Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 31.7.2015. 15.047,08 SG 68/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza i II faza izgradnje pješačke staze Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 31.8.2015. 191.597,97 SG 72/15
Opština Novo Sarajevo Radovi na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalog kolovoza obuhvataju slijedeće radove: uklanjanje slojeva postojećeg asfalta i tampona, tamponiranje, postavljanje ivičnjaka, sanacija objekata na kolovozu i asfaltiranje ulica Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 10.8.2015. 181.318,50 SG 72/15