Grakop d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilidža Lot 4: Zimsko održavanje saobraćajnica na području općine Ilidža Pregovarački Grakop d.o.o. Sarajevo 27.7.2010. 145.250,02 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području općine Centar Sarajevo, planiranih Budžetom za 2011. godinu (mjesne zajednice: Bardakčije, Džidžikovac - Koševo I, Mejtaš - Bjelave, Park - Višnjik, Koševsko brdo, Hrastovi - Mrkovići, Breka - Koševo II, Ciglane - Gorica) Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 27.5.2011. Službeni glasnik BiH 49/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija klizišta na škarpi ispod nivelete, cesta M18.1, dionica: Trnovo-Ustikolina, km 33+800 Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 8.8.2011. 166.291,85 Službeni glasnik BiH 66/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na održavanju sanitarnih klizišta na lokalitetima Kantona Sarajevo Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 6.313,36 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 19.4.2012. 893.640,20 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Sanacija ulica: Kasima Hadžića od br. 111-113, Adnana Žunića-dio, Ibre Ćeske-spoj sa ul.Humačka Ploča, Amira Krupalije od br 95 (dva kraka), Biočki put-dio, Dobroševićka do br 44, Smaila Šikala od br. 200-220 Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 29.8.2012. 226.425,12 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Novi Grad Sarajevo Redovno održavanje cesta, sanacija lokalnih i nekategorisanih cesta,obnova horizontalne saobraćajne signalizacije i sanacija urgentnih oštećenja popločanih površina na trgovima na području općine Novi Grad Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 7.9.2012. 340.227,47 Službeni glasnik BiH 72/12
Opština Ilidža Lot 1: Zimsko održavanje saobraćajnica u MZ Donji Kotorac, MZ Butmir, MZ Sokolovići, MZ Hrasnica II, MZ Hrasnica I, MZ Stup II, MZ Stupsko brdo, MZ Stup, MZ Ilidža centar, MZ Otes Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 21.10.2012. 154.328,62 Službeni glasnik BiH 90/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija šumskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 11.9.2012. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na redovnom održavanju cesta, sanacija lokalnih i nekategorisanih cesta , obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije i sanacija urgentnih oštećenja popločanih površina na trgovima na području opštine Novi Grad Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 17.7.2013. 85.433,94 Službeni glasnik BiH 71/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 24.12.2013. 826.718,60 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanih sa iskopima na području opštine Novi grad i Novo Sarajevo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 5.10.2013. 525.746,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara , stepeniišta i rukohvata Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 10.1.2014. 25.439,81 Službeni glasnik BiH 6/14
Direkcija za puteve Sarajevo Upravljanje i održavanje cesta zasnovano na učinku i rezultatu na području Općine Trnovo (za period 2013-2017) Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 9.10.2013. 1.627.990,01 Službeni glasnik BiH 16/14
Direkcija za puteve Sarajevo Lot 6- Održavanje puteva na području Općine Trnovo (planinski uslovi) u periodu od 4 godine Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 16.12.2013. 3.190.623,20 Službeni glasnik BiH 16/14
Opština Novo Sarajevo Sanacija i opravka postojećih pješačkih mostova Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 15.7.2014. 16.526,18 Službeni glasnik BiH 56/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanciji klizišta na lokalitetu sela Mijanovići, Općina Trnovo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 16.10.2014. 27365,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na hitnoj sanaciji klizišta prema Projektu sanacije klizišta u selu Švrake Opština Vogošća Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 3.12.2014. 709.172,05 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1- Obuhvata radove na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području MZ Buća Potok,MZ Dolac, MZ Alipašin most II, MZ Alipašin most I, MZ Briješće, MZ Naselje Heroja Sokolje, MZ "Dobroševići, MZ Reljevo, mašinsko održavanje trotoara i pločnika na kompletnom području Općine Novi Grad Sarajevo, mašinsko održavanje platoa ispred škola OŠ Avdo Smajlović, OŠ Umihana Čuvidina, OŠ Obroševići, OŠ Sokolje, Srednja Elektrotehnička škola Sarajevo, OŠ Behaudin Selmanović, Ručno održavanje pločnika, stepenica i mostova u MZ Dolac, MZ Buća potok I, MZ Alipašin most II, te nabavku i transport posipnog materijala za sve mjesne zajednice na području Općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 24.11.2014. 246.510,30 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Lot 2 - Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica na području 7 mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 19.1.2015. 704.240,30 SG 08/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na uređenju šetnice Bulevar Branilaca Dobrinje Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 27.1.2015. 6.177,22 SG 13/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta na lokalitetu ul. Nurudina Gackića br. 78A, Općina Centar Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 11.5.2015. 22.773,25 SG 41/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi na sanaciji klizišta koji uključuju zemljane radove (iskope), betonske i armiranobetonske radove, armiračke radove, tesarske radove kao i ostale posebne zanatske radove Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 14.5.2015. 58.411,71 SG 41/15
Kantonalna direkcija za puteve SBK Lot 2 - Sanacija gornjeg stroja regionalnog puta R443a: Kreševo-Lepenica-Han Ploča, stacionaža km 1+200 do km 1+700, L=0,5 km Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 7.7.2015. 48.610,00 SG 57/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju donji stroj,drenaže,tamponski sloj, potpornu konstrukciju, kanalizaciju, i razne radove Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 6.10.2015. 148.392,24 SG 81/15