Auto Animo d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 8: Servisiranje motornih vozila marke Iveco Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 13.4.2011. 1.437,30 Službeni glasnik BiH 36/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Usluge održavanja vozila iz programa IVECO Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 6.9.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 10: Servisiranje vozila marke Iveco Pregovarački Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 16.8.2012. 35.757,90 Službeni glasnik BiH 85/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Nabava teretnog vozila Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 15.10.2012. 75.700,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Usluga održavanja vozila iz programa Iveco Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 9.9.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka teretnih-ophodarskih vozila Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 5.11.2013. 137.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Specijalno vozilo - radna mašina za mašinsko čišćenje kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata trase Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 16.6.2014. 294.900,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge servisiranja motornih vozila marke Iveco Pregovarački Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 18.9.2014. 14.518,80 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje Iveco vozila Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 18.5.2015. 18.692,00 SG 43/15