Eurodis d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Pisaći pribor Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 1.464,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Ljepila i korekturna sredstva Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 906,56 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Pribor za radni sto Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 1.072,99 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Kancelarijsko-potrošni materijal Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 6.1.2011. 121.328,05 Službeni glasnik BiH 3/11
Ministarstvo finansija TK Lot 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva finansija Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 20.12011. 13.956,10 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Lukavac Lot 2: Ugovor o kupoprodaji tonera Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 3.2.2011. 19.299,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Direkcija cesta TK Lot 1: Isporuka kancelarijskog materijala za 2011.godinu Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 17.3.2011. 8.425,65 Službeni glasnik BiH 27/11
Opština Tuzla Lot 1: Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 11.3.2011. 79.209,15 Službeni glasnik BiH 39/11
JU Univerzitet u Tuzli Lot 3: Otvoreni postupak za nabavku papira sa sukcesivnom isporukom do 31. 12. 2011. godine Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 5.5.2011. 21.228,93 Službeni glasnik BiH 42/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka sredstava za čišćenje i potrošnog materijala Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 2.761,03 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 1: Topli i hladni napitci Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 24.5.2011. 2.737,04 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 5: Nabavka materijala za čišćenje i potrošnog materijala Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 25.5.2011. 992,82 Službeni glasnik BiH 57/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 3: Nabavka i isporuka potrošnog materijala i materijala za održavanje higijene Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 25.7.2011. 7.014,70 Službeni glasnik BiH 78/11