Intesa Sanpaolo banka d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Finansijsko kreditiranje u iznosu od 2.800.000,00 KM (glavnica) Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 30.12.2010. 386.106,48 Službeni glasnik BiH 36/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Oročena štednja u KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 22.6.2011. 51.900,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Vođenje depozitnog računa za prikupljanje neporeskih prihoda Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Banovići Odabir banke za kreditno zaduženje općine Banovići ( 3.000.000 KM) u svrhu realizacije kapitalnih investicija-rekonstrukcije i asfaltiranja puteva u mjesnim zajednicama na području općine Banovići Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 28.9.2011. 793.958,26 Službeni glasnik BiH 90/11
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Bankarske usluge u 2012/2013. godine: a) Računi kod banaka, b) platni promet u KM i c) garancije prema inostranim dobavljačima isporučiocu gasa Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 2.2.2012. 304.896,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Oročena štednja u KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 25.6.2012. 51.900,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Depozitni i transakcijski račun (dva odvojena računa) Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Transakcijski račun - Primarna zdravstvena zaštita Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Transakcijski račun - Bolnička zdravstvena zaštita Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 5: Transakcijski račun - Ortopedska i ostala pomagala Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 6: Transakcijski račun - Stručna služba Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 10: Transakcijski račun - Račun rezervi Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Produženje odobrenog limita Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 11.10.2013. 55.994,51 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 3.000.000 KM, sa periodom otplate 24 mjeseca (6 mjeseci grace perioda + 18 mjeseci otplate) Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 24.1.2014. 214.008,84 Službeni glasnik BiH 16/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Kreditno zaduženje Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 26. 2. 2014. 133.151,84 Službeni glasnik BiH 20/14
Uprava za ceste Kantona 10 Kreditno zaduženje Hercegbosanske županije prema definiranim početnim uvjetima Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 10.7.2014. 692.548,26 Službeni glasnik BiH 58/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga kreditnog zaduženja Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 1.8.2014. 363.595,36 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge kreditnog zaduženja Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 24.7.2014. 676.516,52 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Usluge kratkoročnog kreditnog zaduženja Ubrzani Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 13.8.2014. 12.600,00 Službeni glasnik BiH 71/14
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO Lot 3: Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo za potrebe pokrića dijela deficita u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.godinu Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 28.8.2014. 4.743.074,77 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Grude Nabava usluga kreditnog zaduženja općine Grude u iznosu od 2.200.000,00 KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 15.12.2014. 2.815.705,13 Službeni glasnik BiH 98/14
Općinski načelnik Općine Kreševo Dugoročno investicijsko zaduženje općine Kreševo za potrebe funkcioniranja komunalne djelatnosti Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 4.12.2014. 272.800,45 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 15.1.2015. 125.280,00 SG 06/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Usluge banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi u iznosu od 700.000 KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 22.7.2015. 27.160,00 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kredit u iznosu od 2.000.000,00 KM (glavnica) Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 24.6.2015. 139.817,52 SG 59/15

Intesa Sanpaolo banka d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kratkorečno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM Otvoreni Uni Credit Banka d.d., Intesa Sanpaolo banka d.d., Sparkasse Bank d.d., Unicredit bank a.d., NLB Banka d.d., UNION BANKA d.d. Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla 17.3.2014. 2.400.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14