COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka štampača, skenera i multifunkcionalnih aparata Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 20.4.2011. 39.522,46 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka laptopa Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 20.4.2011. 10.962,12 Službeni glasnik BiH 36/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Laptop računari (6 kom.), radne stanice (10 kom.), monitori (10 kom.) i štampači (3 kom.) Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Bijeljina Održavanje i Nabavka rezervnih dijelova za tekuće i preventivno održavanje računara, štampača, skenera i fotokopir aparata Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 18.11.2011. 52.084,63 Službeni glasnik BiH 94/11
Brčko Distrikt BiH Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 7.9.2012. 6.040,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka latop računara Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 30.11.2012. 14.118,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 8: Nabavka mrežne opreme Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 30.11.2012. 1.513,00 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluge servisa i popravke, računara i kopir aparata i štampača Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 18.12.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Brčko Distrikt BiH Nabavka računarske opreme za potrebe Policije Brčko BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 4.3.2013. 86.332,11 Službeni glasnik BiH 38/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka robe-računara i računarske opreme Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 24.6.2013. 7.374,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nabavka računarske opreme za potrebe Odjela za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 22.5.2013. 7.461,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Policije Brčko BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 13.6.2013. 25.149,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka računarske opreme za potrebe Osnovnog suda Brčko distrikt BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 5.11.2013. 22.326,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nabavka računarske opreme za potrebe Apelacionog suda Brčko distrikt BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 5.11.2013. 1.727,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 5.11.2013. 27.243,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka računarske opreme za potrebe Kancelarije za pravnu pomoći Brčko BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 5.11.2013. 4.638,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka računarske opreme za potrebe Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 5.11.2013. 1.651,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Nabavka računarske opreme za potrebe Pravosudne komisije Brčko BiH Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 5.11.2013. 17.630,00 Službeni glasnik BiH 89/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka personalnih računara i računarske opreme Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 19.11.2013. 72.653,97 Službeni glasnik BiH 98/13
JP NIO Službeni list BiH Licence za MS Office 2013. Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 18.12.2013. 19.170,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Arhitektonski fakultet u Sarajevu Lot 2: Nabavka software-a Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 3.12.2013. 2.920,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Brčko Distrikt BiH Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko 11.11.2013. 23.775,76 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka radnih stanica za potrebe Fonda PIO RS Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 10.4.2014. 15.870,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka 35 monitora 18.5 za radne stanice Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 10.4.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 7. Nabavka SAS hard diska za HPSTORAGE Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 10.4.2014. 3.044,00 Službeni glasnik BiH 36/14