ILIĆ-TRGOVINA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Čelična užad Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 1.4.2011. 92.648,29 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012. godine separisana kocka kalorične moći od 13000 KJ/kg do 15000 KJ/kg i separisani orah kalorične moći od 13000 KJ/kg do 15000 KJ/kg. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2011. 99.800,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012 godine kocka ugalj kalorične moći od 11489 KJ/kg. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2011. 101.200,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012 godine separisana kocka kalorične moći od 17000 KJ/kg do 17500 KJ/kg. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2011. 427.000,00 Službeni glasnik BiH 86/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 5: Valjci za gumene transportere Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 23.1.2012. 294.073,65 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Čelična užad Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 21.6.2012. 111.598,35 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Nabavka i isporuka ugljena Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 15.4.2013. 97.000,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Čelična užad i stege Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 18.10.2012. 285.354,78 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Novi Grad Usluga čišćenja i održavanja čistoće na javnim površinama u Novom Gradu u 2013. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 25.12.2012. 128.093,74 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: Nabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2012/2013 godine Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 12.12.2012. 269.050,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Ministarstvo trgovine i turizma RS Lot 1: Mrki ugalj kocka separisana Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 17.10.2012. 34.500,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Ministarstvo trgovine i turizma RS Lot 2: Mrki ugalj orah separisani Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 17.10.2012. 33.250,00 Službeni glasnik BiH 3/13
RMU Banovići d.d. Banovići Čelična užad Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 25.4.2013. 172.232,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JU Studentski centar Pale Lot 1: Mrki ugalj Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 18.10.2013. 38.461,50 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: nabavka i isporuka ugljena za sezonu 2013/2014- ravna kocka 30-80 mm Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 31.12.2013. 240.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo trgovine i turizma RS Lot 1: Mrki ugalj - kocka separisana, 250 tona Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 10.12.2013. 36.750,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Ministarstvo trgovine i turizma RS Lot 2: Mrki ugalj - orah separisan, 250 tona Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 10.12.2013. 31.625,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Ministarstvo trgovine i turizma RS Lot 1: Mrki ugalj kocka Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 3.9.2014. 35.750,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo trgovine i turizma RS Lot 2: Mrki ugalj orah Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 3.9.2014. 32.500,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Ugalj mrki-kocka 30-65 mm - 500 t Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 16.9.2014. 82905,98 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: Rovna kocka 30-80 mm, kalorične moći od 11000 KJ/kg do 13000 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 20.10.2014. 307520,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Lignit kocka 40-80 mm, kalorične moći do 10500 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2014. 26340,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1- Separisana kocka 40-80mm, kalorične moći od 13000 KJ/kg 15000 KJ/kg i separisani orah 15+40 mm, kalorične moći od 13000 KJ/kg do15000 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 6.10.2015. 134.300,00 SG 81/15
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2- Rovna kocka 30-80 mm, kalorične moći od 11000 KJ/kg do 13000 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 6.10.2015. 304.200,00 SG 81/15
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3- Lignit kocka 60-120 mm, kalorične moći do 10500 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 6.10.2015. 27.720,00 SG 81/15