Jump Logistics d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Radioaktivni iridijum-Izvor za HDR aparat GammaMed 3 kom. Ubrzani Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 58.017,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radioaktivni iridijum - Izvor za HDR aparat Gamma Med Otvoreni Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 19.4.2012. 60.339,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Radioaktivni iridijum - Izvor Ir 192 za HDR brahiterapijski aparat - Gama Med Plus - 3 kom Otvoreni Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 66.372,90 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radioaktivni iridijum - Izvor Ir 192 za HDR brahiterapijski aparat - Gama Med Plus - 3 kom Otvoreni Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 15.4.2014. 68.364,09 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radioaktivni iridijum-Izvor za HDRaparat GammaMed Pregovarački Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 20.5.2015. 85.401,00 SG 45/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radioaktivni Izvor Co 60 na telekoblat aparatu Equinox 80 za potrebe Klinike za onkologiju Otvoreni Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 12.10.2015. 499.000,00 SG 81/15