IMEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja informatičke opreme (hardver i softver) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 27.4.2011. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja informatičke opereme (SOFTVER I HARDVER) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 27.4.2012. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Opština Lukavac Lot 3: Info pult Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 7.8.2012. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Lukavac Lot 1: Nabavka servera Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 4.2.2013. 17.200,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Opština Lukavac Lot 4: Nabavka switcheva, skenera, barkodčitača, digitalnog foto aparata uredskih telefona, projektora Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 4.2.2013. 12.498,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Opština Lukavac Lot 3: Nabavka štampača Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 18.3.2013. 11.695,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Opština Lukavac Usluge održavanja, nadogradnje i razvoja programa finansijskog knjigovodstva općine Lukavac Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 2.4.2013. 3.710,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja informatičke opreme (softver i hardver) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 18.4.2013. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Zavod za javno zdravstvo TK Nabavka usluga održavanja softvera za integraciju poslovanja Ugovornog organa Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 22.11.2013. 3.200,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Lukavac Održavanje, nadogradnja i razvoj informacionog sistema (finansijsko knjigovodstvo) općine Lukavac Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 5.2.2014. 3.710,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja IT opreme (softver i hardver) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 18.4.2014. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka printera i pripadajućih tonera Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 29.4.2014. 8.215,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Nabavka računarske opreme Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 16.9.2014. 137.250,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka štampača Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 16.9.2014. 56.850,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 3: Nabavka elektronske opreme Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 16.9.2014. 22.750,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Grad Tuzla Nabavka informatičke opreme Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 24. 7. 2014. 24.507,50 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 5: Nabavka multifunkcijskih uređaja i printera za potrebe TE Tuzla u Tuzli Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 20.2.2015. 40.075,00 SG 22/15
Zavod za javno zdravstvo TK Usluge održavanja softvera za integraciju poslovanja Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 10.4.2015. 14.495,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prenosni uređaji za daljinski pristup računarskoj mreži Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 24.4.2015. 13.475,00 SG 37/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Kasperski licence (radne stanice i mail serveri) Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 22.5.2015. 13.975,00 SG 49/15
Zavod za javno zdravstvo ZDK Nabavka usluga nadogradnje i proširenja softvera za planiranje i praćenje osnovnih poslovnih procesa Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona koja podrazumijeva desktop aplikaciju i web aplikaciju Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 10.6.2015. 169.400,00 SG 55/15
Grad Tuzla Lot 1 - Nabavka računarske opreme za potrebe Službe za opću upravu i zajedničke poslove Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 5.8.2015. 7.415,00 SG 64/15
Grad Tuzla Lot 2 - Nabavka računarske opreme za potrebe Službe za prostorno uređeneje i zaštitu okoline Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 5.8.2015. 5.190,00 SG 64/15
Grad Tuzla Lot 3 - Nabavka računarske opreme za potrebe Upravne organizacije Zavod za urbanizam Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 5.8.2015. 3.137,00 SG 64/15
Grad Tuzla Lot 4 - Nabavka računarske opreme za potrebe Službe za boračko-invalidsku zašttu, stambene psolove i povratak Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 5.8.2015. 1.305,00 SG 64/15