MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Usluge tipskog ispitivanja kablovskih priključnih ormara, NN ormara za stubne trafostanice i NN blokova Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 7.3.2011. 25.700,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Ispitivanje trofaznih suhih transformatora HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 20.7.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 92/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga za revitalizaciju blok transformatora u 2012. godini na TE Gacko Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 17.5.2012. 220.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Power III, faza 2, vlastito učešće u rekonstrukciji i modernizaciji HE Trebinje 1 - Zamjena transformatora i komponenata postrojenja (dodatna mjerenja i kontrole) Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 10.8.2012. 72.100,00 Službeni glasnik BiH 68/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Revitalizacija blok transformatora Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 13.9.2012. 21.660,00 Službeni glasnik BiH 74/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na transformatoru TR1 110/6, 3/6, 3kV za potrebe remonta TE Ugljevik u 2013. god. Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 12.4.2013. 178.000,00 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Ispitivanje izolacijskih ulja u energetskim i mjernim transformatorima Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 12.6.2013. 6.480,00 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Remont blok trafoa BT1 Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 8.1.2014. 227.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Usluge tipskog ispitivanja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 6.2.2014. 20.250,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Radovi na transformatorima 1TC 20/6/6 kV za potrebe remonta TE Ugljevik u 2014 godini Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 31.3.2014. 158.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga otvaranje, defektaža, el. ispitivanja i montažerski radovi na generatoru Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 30.4.2014. 168.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka radova za revitalizaciju energetskog transformatora u 2014. god. Otvoreni MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 18.6.2014. 228.000,00 Službeni glasnik BiH 50/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga termovizijskog snimanja paketa limova statora tokom njegove sanacije, sa nabavkom tekstolitne ploče i izradom tekstolitnih ponuda Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 13.6.2014. 119.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga tipskog ispitivanja VN/NN prefabrikovanog postrojenja tip TS ELDIS-M/630-4 Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 8.12.2014. 8.100,00 Službeni glasnik BiH 98/14