Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje TS 35/10 kV Tuzla 1, TS 35/10 kV Tuzla 2 i TS 35/10 kV Požarnica u SDNiU ED Tuzla Pregovarački Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 11.4.2011. 18.572,50 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje informacija sa SN dijela 110/X objekata Elektroprenos-a BiH u SCADA sistem u DCU ED Tuzla Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 13.2.2012. 138.863,93 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena telemetrijskih uređaja u transformatorskim stanicama Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 1.10.2012. 116.841,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Završna i garantna ispitivanja turbina i generatora HE Mostarsko blato Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 14.12.2012. 179.500,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje SCADA sistema u distributivnim centrima upravljanja JP EP BiH Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 14.5.2013. 114.220,47 Službeni glasnik BiH 40/13

Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje ED objekata u sistem SDNiU za potrebe ED Bihać Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., General engineering d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 12.9.2013. 98.359,32 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uključivanje TS 35/10 kV Maglaj 1, TS TS 35/10 Maglaj 2, TS 35/10 Olovo, TS 35/10 Fojnica, RS 10(20) kV Tovarište i RS 10(20)20kV Majdan u SDNiU implementiran u Distributivnom centru upravljanja Elektrodistribucije Zenica Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., General engineering d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 12.9.2013. 356.420,58 Službeni glasnik BiH 75/13