INTER-IMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 15: Ugovor o nabavi plinskog klora i polielektrolita Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 1.4.2011. 30.788,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Nabavka gasnog hlora Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 7.4.2011. 9.700,00 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 11: Nabavka jonskih masa Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 19.7.2011. 79.540,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Vodokom d.o.o. Kakanj Hemijska sredstva potrebna za rad postrojenja za prečišćavanje vode Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 3.5.2012. 38.660,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Nabavka hlora Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 23.5.2013. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JKP Čapljina d.o.o. - Čapljina Sukcesivna isporuka plinskog klora Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 12.8.2013. 11.400,00 Službeni glasnik BiH 68/13