Autocentar - Merkur

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka auto-guma Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 25.3.2011. 19.748,80 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Autogume za kamione, dizalice i terenska vozila Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 30.06.2011. 58.818,00 Službeni glasnik BiH 59/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Spoljna guma (29.5xR25, 26.5xR25, 23.5xR25 i 18.00xR25) Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 20.2.2012. 176.286,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Sukcesivna isporuka autoguma 3.040 komada Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 18.10.2012. 292.890,00 Službeni glasnik BiH 87/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Auto gume za kamione, dizalice i terenska vozila Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 5.11.2012. 48.144,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Regionalna deponija DEP-OT Banja Luka Nabavka goriva za radne mašine-eurodizel 5-količina 100 000 litara Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 12.1.2012. 180.624,60 Službeni glasnik BiH 20/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka auto-guma za kamione i terenska vozila Pregovarački Autocentar - Merkur Banja Luka 2.9.2013. 23.269,30 Službeni glasnik BiH 69/13
Šumsko gazdinstvo Oštrelj Drinić Drinić Nabavka auto guma za potrebe voznog parka ŠG Oštrelj Drinić Drinić Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 1.7.2015. 26.766,00 SG 61/15