E-LINE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Veterinarski fakultet Sarajevo Fiskalni uređaj sa uslugom fiskalizacije Pregovarački E-LINE d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 1.288,29 Službeni glasnik BiH 34/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna Nabavka radova na adaptaciji server sale Lutrije BiH Otvoreni E-LINE d.o.o. Sarajevo 29.7.2011. 105.531,76 Službeni glasnik BiH 65/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge fiskalizacije i redovnog servisa Pregovarački E-LINE d.o.o. Sarajevo 1.10.2012. 1.487,11 Službeni glasnik BiH 87/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Finansijsko-računovodstveni softver za podršku poslovnim procesima trezorskog poslovanja kroz nadogradnju postojećih programa Line. Sys Pregovarački E-LINE d.o.o. Sarajevo 24.7.2014. 23.076,92 Službeni glasnik BiH 73/14