Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge servisiranja specijalnih vozila na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 2011. 58.485,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 2011. 12.150,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Specijalni vangabaritni cestovni transport turbinske opreme na relaciji pogon HE Grabovica - tvornica Litostroj Power Ljubljana, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 20.5.2011. 111.108,00 Službeni glasnik BiH 46/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 10.8.2011. 85.200,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Servis i održavanje teretnih vozila sa hidrauličnom nadgradnjom Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 8.6.2012. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge na području Kantona Sarajevo po otvorenom postupku 10304-OP-008/12 Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 10.7.2012. 9.605,00 Službeni glasnik BiH 56/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 11.8.2012. 85.200, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Angažovanje autodizalice u TS Maglaj Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 2.11.2012. 15.200,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Premještanje energetskog transformatora Rade Končar tip 1 TRP 40000-123/A, 110/36,75/10,5 kV, 40/40/13,3 MVA sa postojećeg mjesta ugradnje u TS Maglaj na privremenu lokaciju na odgovorajuću podlogu u krugu TS Maglaj i transport energetskog transformatora tipa 4TRZ 20000-123, Rade Končar, 110/36,75/10,5 kV, 20/20/6,7 MVA iz TS Bihać 1 u TS Maglaj Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 63.757,35 Službeni glasnik BiH 98/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Premještanje energetskog transformatora sa postojećeg mjesta ugradnje u TS Lukavac na privremenu lokaciju u krugu istog objekta, te transport energetskog transformatora iz TS Sarajevo 10 (Reljevo) u TS Lukavac Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 11.12.2012. 59.568,00 Službeni glasnik BiH 102/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje kamiona sandučara sa vozačem s dizalicom Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 16.10.2012. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Angažovanje kamiona, šlepera i dizalica prema potrebi u 2013/2014. Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 21.200,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje autodizalice na području Sarajevskog kantona Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 47.760,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje autodizalice na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 25.820,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje autodizalice na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 26.620,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja teretnih vozila i radnih mašina sa hidrauličnom nadgradnjom Podružnice 'Elektrodistribucija' Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 25.6.2013. 130.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge za putnička i teretna vozila na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 29.7.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge registracije vozila na području Kantona Sarajevo Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 4.6.2013. 11.303,00 Službeni glasnik BiH 61/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 85.200,00 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Transportne usluge u prevozu gabaritnih tereta za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo i PJD Goražde Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 11.9.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar na period od godinu dana Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 39.400,00 SG 08/15
KJKP Gras d.o.o. Sarajevo Pretovar transport i istovar tramvaja tipa DUEWAG GT8 Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 209.600,00 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Održavanje i servisiranje teretnih vozila sa hidrauličnom nadgradnjom po otvorenom postupku broj: 10304-OP-020/15 Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Novi Grad 16.10.2015. 70.000,00 SG 82/15