TELEGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Oprema za internet pristup za P1, 2, 3, izrada mrežne instalacije po paviljonima i izrada sistema video nadzora po paviljonima Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 21.4.2011. 125.491,55 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka optičkih spojnih kutija sa pripadajućim materijalom Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 5.10.2011. 9.908,30 Službeni glasnik BiH 84/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka opreme za prenos podataka i glasa Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 16.12.2011. 79.211,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Moduli za poboljšanje bezbjednosti IKT sistema Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 16.1.2013. 68.368,23 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka smart kartica, čitača i štampača Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 36.708,43 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Softver za upravljanje smart karticama Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 33.966,20 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: HSM modul Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 84.046,51 Službeni glasnik BiH 12/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka softvera Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 22.4.2013. 30.676,44 Službeni glasnik BiH 32/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mrežne opreme Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 15.10.2013. 139.889,35 Službeni glasnik BiH 83/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka robe-centralne serverske infrastrukture Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 5.12.2013. 55.055,27 Službeni glasnik BiH 100/13
Ministarstvo odbrane BiH Oprema za strukturno kabliranje: kanalice, dvoportne utičnice, optički kablovi ...itd Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 26.12.2013. 73.443,87 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Program telefonskih centrala - ERICSSON-Sve lokacije OS BiH, 14 komada Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 19.12.2013. 153.846,15 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Predmet nabavke je ugovaranje nabavke opreme za migraciju (dogradnja postojećeg sistema) telefonskih centrala ERICSSON MD-110 BC-13 na lokacijama OS BiH Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 19.12.2013. 399.999,14 Službeni glasnik BiH 4/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje licenci Security Check Point/Juniper Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 1.9.2014. 12.993,87 Službeni glasnik BiH 80/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Moduli za poboljšanje bezbjednosti IKT sistema Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 18.9.2014. 139.343,18 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mrežne opreme Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 27.11.2014. 162.909,58 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka umrežavanja udaljenih lokacija, antivirusne zaštite i instalaciju domenskog okruženja za potrebe informacijskog sistema Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 10.12.2014. 116.709,11 SG 08/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka unapređenja okruženja, mrežne sigurnosti i instalacija mail servera u mreži Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 19.12.2014. 116.789,92 SG 08/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Preventivno i korektivno održavanje aeronautičke telekomunikacione mreže BHANSA-e Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 18.3.2015. 99.558,00 SG 28/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka sekundarne serverske infrastrukture kao i opreme neophodne za proširenje kapaciteta primarne serverske infrastrukture za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 14.7.2015. 74.847,31 SG 68/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1 - Licence i tehnička podrška za Check Point/Juniper Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 6.10.2015. 20.989,37 SG 82/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2 - Licenece i tehnička podrška za Blue Coat Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 6.10.2015. 30.986,00 SG 82/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka opreme za zaštitu lokalne računarske mreže Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 15.12.2015. 69.084,43 SG 97/15