Siemens d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Profibus kablova i pripadnih konektora neophodnih za realizaciju projekta SCADA/EMS i pripadne TK u JP EP BiH (TE Tuzla) Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 26.11.2010. 16.315,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Nezavisni operator sistema u BiH Usluge održavanja SCADA, TNMS I SEN PABX sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 295.731,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Opća bolnica Tešanj Nabavka paketa nove opreme za RTG kabinet sa dva radna mjesta za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku u Općoj bolnici Tešanj Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 2.9.2010. 387.558,49 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar SICAM HV DBC moduli za postrojenje GIS 245 kV Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 24.3.2011. 37.820,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka litotriptora za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 25.3.2011. 742.300,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Predmet ubrzanog ograničenog pustupka za isporuku medicinske opreme za potrebe: Klinika za radiologiju: Za ap. Magnetom Avanto Lot 1. 1.1. MRSC Tower R630 - 1 kom.; 1.2. Body matrix coil - 1 kom.; 1.3. Neck matrix coil - 1 kom.; 1.4. Set za fiksaciju zavojnica - 1 kom.; 1.5. MPCU Processor Board - 1 kom. Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 49.373,02 Službeni glasnik BiH 27/11
JKP Komrad d.o.o. Bihać Ugovor o isporuci jednokratnih magnetnih parking kartica Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 21.3.2011. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Copling senzor modul B1 kom. 1 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 8.500,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka numeričkog kontrolno zaštitnog uređaja i ispitne utičnice Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 6.990,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Servisno održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja (kontrolno-alarmnih i sigurnosno-zaštitnih sistema) i nabavka rezervnih dijelova za servisno održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja u objektima Administrativnog centra Vlade RS Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 18.3.2011. 53.388,90 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Oprema za trafostanice (SN i NN razvod) Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 904.243,19 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Otklanjanje kvara u postrojenju GIS 245 kV, polje=D01 za HE Rama Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 2.3.2011. 18.120,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 652.640,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo SF 6 postrojenja Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 12.4.2011. 59.510,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova za 2011 i 2012. godinu Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 248.400,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ponovljeni tender za 24 kV SF6 blokove Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 6.5.2011. 87.121,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis sistema za nadzor i upravljanje TXP bloka 4 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 31.5.2011. 124.972,35 Službeni glasnik BiH 46/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Ugovor o izmještanju i nadogradnji CT uređaja SIEMENS za potrebe Službe za radiologiju JU Kantonalne bolnice Zenica Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Oprema i materijal proizvođača Siemens Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 23.6.2011. 48.159,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Linearni akcelerator Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 3.986.500,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Puštanje u rad sistema za kontrolu pristajanja aviona VDGS-SIDOGS Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 4.7.2011. 10.109,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinički centar Banja Luka Nadogradnja postojećeg jednoslojnog CT sistema SOMATOM AR STAR Otvoreni Siemens d.o.o. Banja Luka 15.7.2011. 658.917,06 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Pružanje usluga preventivnog i periodičnog održavanja i servisiranje parking automata te opreme za parkiranje i video nadzora u javnoj garaži ul. Aleja Svetog Save-Blok D Pregovarački Siemens d.o.o. Banja Luka 29.6.2011. 25.974,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Nabavka i isporuka 5 (pet) automata za naplatu parkiranja i uvezivanje istih u postojeći sistem Otvoreni Siemens d.o.o. Banja Luka 22.7.2011. 80.491,90 Službeni glasnik BiH 65/11
JKP Čistoća d.o.o. Cazin Nabavka Parking Automata baziranih na GPRS komunikaciji Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 11.8.2011. 212.512,95 Službeni glasnik BiH 72/11