Euromedicina d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 44.127,10 Službeni glasnik BiH 34/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Servisiranje i popravke automatskih hematoloških analizatora MINDRAY BC-1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 10.9.2011. 46,80 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi i potrošni laboratorijski materijal za hematološki brojač MYNDRAY BC 1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 9.11.2011. 71.738,55 Službeni glasnik BiH 98/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Servisiranje i popravke automatskih hematoloških analizatora (Mindrey BC-1800) Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 26.10.2012. 40,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi za hematološki brojač-Mymdrayj BC 1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 17.11.2012. 65.475,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi za hematološki brojač-Mindray BC1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 17.1.2014. 60.251,28 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Servisiranja i popravke hematološkog analizatora Mindray BC-1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 7.3.2014. 616,05 Službeni glasnik BiH 20/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4- Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Myndray BC 1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 15.1.2015. 65.706,06 SG 10/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Preventivno održavanje, servisiranje i popravke hematološkog analizatora Mindray BC 1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 30.10.2015. 2.000,00 SG 89/15